آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

طاها پورگنجی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد صالح شیبانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پورگنجی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین بیداد

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سجاد رضایی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا صفری پور

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

همه دانش آموزان

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

احسان نیک نفس

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین بیداد

مسابقه: بازیکن برتر ورزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی کشتاور

مسابقه: حفظ ویژه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید مجتبی جعفری

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

طاها پور گنجی

مسابقه: شعر

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

نفيسه باقري مقدم

1390/04/07

دبستان دخترانه سما

زهرا قدم زاده

1388/04/06

دبستان دخترانه سما

نرگس شجاعت رفسنجاني

1390/04/05

دبستان دخترانه سما

فاطمه پورجعفري

1387/04/06

دبستان دخترانه سما

ياسمن رضازاده فلاح اناري

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

سمانه غياثي پوربياضي

1386/04/05

دبستان دخترانه سما

مهسا حسيني نوه اكبرآبادي

1390/04/04

دبستان دخترانه سما

مهنا رئيسي داودآبادي

1388/04/08

دبستان پسرانه سما

حميدرضا پورگنجي

1388/04/06

دبستان پسرانه سما

علي پورشمسيان جوزمي

1386/04/06