آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل محمد رجب زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی رشیدی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی آخوندزاده

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرعباس مهدی زاده

مسابقه: قرائت

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زینلی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا ریحانی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

علی میرکی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حسن موسی زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پور گنجی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدرضا حسني كيا

1386/05/04

دبستان پسرانه سما

علي بهارستاني

1387/05/01

دبستان پسرانه سما

علي رشيدي شريف آبادي

1384/05/08

دبستان پسرانه سما

سجاد رضائي پوراناري

1388/05/06

دبستان دخترانه سما

يگانه عبداللهي خالق آبادي

1385/05/01

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بيرمي

1384/05/02

دبستان پسرانه سما

اميرحسين جعفربيگي

1388/05/02