آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

دانش آموزان چهارم پنجم ششم

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علیرضا ریحانی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

رضا فدایی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پورگنجی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا پور ابراهیمی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

یاسین ایمانی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سید مجتبی جعفری

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سید مجتبی جعفری

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سجاد رضایی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی کشتاور

مسابقه: حفظ ویژه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پورگنجی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد پور اسماعیلی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي النچري چاورچي

1390/02/08

دبستان پسرانه سما

عارف اسماعيلي حسين آبادي

1390/02/06

دبستان پسرانه سما

محمدرضا عبدالله زاده مكاري اناري

1389/02/07

دبستان پسرانه سما

رضا فدائي

1385/02/02

دبستان پسرانه سما

حميدرضا غلامرضائي پور

1391/02/02

دبستان دخترانه سما

نازنين زارع زاده مهريزي

1387/02/02