آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

سید محمد آرمیون

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهنوش فلاح

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احو ولی نژاد

مسابقه: هاپکیدو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

زهرا یوسفی

مسابقه: نقاشی

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان پسرانه سما

سینا اکبری

مسابقه: اسکواش

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سیدمحمد آرمیون

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرحسین پورعبداللهی

مسابقه: سامبو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

محمدامین عطائی

مسابقه: سامبو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

محیا رئیسی

مسابقه: تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدحسين ايماني پور

1387/12/25

دبستان پسرانه سما

محمدرضا منگلي

1387/12/25

دبستان دخترانه سما

نازنين زهرا شريفي نسب اناري

1388/12/26