آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

همه دانش آموزان

مسابقه: نقاشی همگانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد علی تراب بیگی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا ریحانی

مسابقه: قرائت

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

مهدی کشتاور

مسابقه: حفظ ویژه

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر مرشدی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: سورد تلفیقی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

سجاد رضایی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سینا بیرمی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علیرضا زعیم حسینی

مسابقه: احکام

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان چهارم پنجم ششم

مسابقه: سرود همگانی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد پور اسماعیلی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا فدایی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

اميرعلي تراب بيگي اناري

1390/05/29

دبستان پسرانه سما

محمدسجاد گنجي اناري

1388/05/25

دبستان دخترانه سما

مليكا هادوي

1387/05/26

دبستان پسرانه سما

اميرعباس خليلي عزت آبادي زاده

1387/05/30