آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

مبین بیداد

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

سینا بیرمی

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پور گنجی

مسابقه: شعر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: حفظ

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سجاد رضایی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مبین بیداد

مسابقه: بازیکن برتر ورزشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد علی تراب بیگی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد پور اسماعیلی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

دانش آموزان پایه ششم

مسابقه: سورد تلفیقی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

رضا فدایی

مسابقه: فوتسال

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

رضا بهارستانی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان دخترانه سما

سمانه غياثي پوربياضي

1386/04/05

دبستان دخترانه سما

ياسمن رضازاده فلاح اناري

1390/04/06

دبستان دخترانه سما

نرگس شجاعت رفسنجاني

1390/04/05

دبستان دخترانه سما

زهرا قدم زاده

1388/04/06

دبستان پسرانه سما

حميدرضا پورگنجي

1388/04/06

دبستان دخترانه سما

مهسا حسيني نوه اكبرآبادي

1390/04/04

دبستان دخترانه سما

نفيسه باقري مقدم

1390/04/07

دبستان پسرانه سما

علي پورشمسيان جوزمي

1386/04/06

دبستان دخترانه سما

مهنا رئيسي داودآبادي

1388/04/08

دبستان دخترانه سما

فاطمه پورجعفري

1387/04/06