آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل محمد رجب زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احسان نیک نفس

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل بیرمی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

مهدی صالحی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل استاد حسینی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زینلی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

حمید گنجی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی رشیدی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد افتخاری

مسابقه: حفظ قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

نیما دهقانی

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

احمدرضا رفيع

1389/12/05

دبستان دخترانه سما

ريحانه رشيدي رنجبر

1385/12/08

دبستان پسرانه سما

نيما بيداد

1383/12/03