آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

ابوالفضل زعیم حسینی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

ابوالفضل استاد حسینی

مسابقه: احکام

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امید مرشدی

مسابقه: کتابخوانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زینلی

مسابقه: حفظ قران

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

محمد حسن موسی زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پور گنجی

مسابقه: حفظ

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی سعیدی

مسابقه: داستان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

طاها پور گنجی

مسابقه: جابربن حیان

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد جواد رجبی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حسین جدیدی

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی کشتاوری

مسابقه: حفظ

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمد پوراسماعيلي اناري

1385/03/13

دبستان دخترانه سما

فاطمه عبدالرضائي اناري

1386/03/14

دبستان پسرانه سما

اميررضا علي محمدي عبدالله آبادي

1387/03/15

دبستان دخترانه سما

يلدا جديدي داودآبادي

1385/03/13