آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

علی آخوندزاده

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

علی زینلی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: قرائت

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: دو میدانی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: نقاشی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

امیر محمد افتخاری

مسابقه: زنجیر کوف کن

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیرمحمد افتخاری

مسابقه: حفظ قران

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

امیر عباس مهدی زاده

مسابقه: خوشنویسی

رتبه: دوم

دبستان پسرانه سما

علی سعیدی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد علی تراب بیگی

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد حسن موسی زاده

مسابقه: نقاشی

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

مهدی صالحی

مسابقه: احکام

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

علي رضا ريحاني

1386/10/27

دبستان پسرانه سما

هاتف قاسمي

1389/10/29

دبستان پسرانه سما

محمدمهدي منگلي كهتوئي

1387/10/26

دبستان پسرانه سما

علي رحيمي بياضي

1388/10/27

دبستان دخترانه سما

سوگند خواجه شريفي

1386/10/25

دبستان پسرانه سما

متين زارع

1389/10/29

دبستان پسرانه سما

محمدحسين عرب صادق آبادي

1388/10/28

دبستان پسرانه سما

محمدجواد رجبي نسب علي آبادي

1383/10/29

دبستان دخترانه سما

مبينا خادمي

1384/10/26

دبستان دخترانه سما

ميترا علي نژاد

1386/10/30