آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان دخترانه سما

دبستان پسرانه سما

دبستان پسرانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارس


دبستان پسرانه سما

امیرحسین پورعبداللهی

مسابقه: سامبو

رتبه: سوم

دبستان پسرانه سما

سید محمد آرمیون

مسابقه: تکواندو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

دینا ربیعی

مسابقه: کتاب خوانی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

بهنوش فلاح

مسابقه: پرسش مهر

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمد گنجی

مسابقه: تیزهوشان

رتبه: رتبه برتر

دبستان دخترانه سما

مهدیه میرزاخانی

مسابقه: مسابقات قرانی حفظ

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

زهرا یوسفی

مسابقه: مسابقات نقاشی

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

فائزه کارگرزاده

مسابقه: مسابقات قرانی احکام

رتبه: دوم

دبستان دخترانه سما

مهفام بیرمی

مسابقه: کاراته

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

احو ولی نژاد

مسابقه: هاپکیدو

رتبه: اول

دبستان پسرانه سما

محمدامین عطائی

مسابقه: سامبو

رتبه: اول

دبستان دخترانه سما

هستی بیرمی

مسابقه: مسابقات کاراته

رتبه: اول


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبستان پسرانه سما

محمدسجاد گنجي اناري

1388/05/25

دبستان پسرانه سما

علي اسماعيلي

1392/05/28

دبستان پسرانه سما

اميرعباس خليلي عزت آبادي زاده

1387/05/30

دبستان پسرانه سما

اميرعلي تراب بيگي اناري

1390/05/29

دبستان دخترانه سما

مليكا هادوي

1387/05/26